Viyana Güzel Sanatlar Okulu

Viyana Güzel Sanatlar Okulu Avusturya’da özgür (geçişli) sanat eğitimi programını sunabilen tek eğitim kurumudur. Özgür Sanat Eğitimi ile vurguladığımız ise sanat dalları arasında esnek bir şekilde çalışabilme imkânı ve seçilmiş sanat dalına özel, bilgi ve yeterliliğe ulaşabilmektir. Böylece öğrencilerimize ilerdeki sanat yaşantıları için nitelikli, modern ve geniş kapsamlı bir başlangıç sunmayı hedefliyoruz.

Dört senelik eğitim boyunca öğrencilerimize,  arzulanan sanat dallarında çeşitli metodlarla , tekniklerle ve iletişim araçlarıyla deneyler yapabilme ve iletişime geçebilme imkanı sunuyoruz.
Açık bir sanat kavramıyla sunulan eğitimde devamlı bir ilerlemeyi hedefleyen eğitimcilerimiz, oluşan bu çalışma ortamında sanat dalları arasında oluşan bilgi alışverişi ve birlikte çalışma ruhuna çok önem vermektedirler. Önemli sanat kurumları ve organizasyonlarıyla yapılan çeşitli işbirlikleri, Viyana Güzel Sanatlar Okulu’nu Viyana’daki sanat camiası içerisinde canlı ve iletişimin hayat bulduğu bir eğitimplatformu  haline getirmiştir.

Viyana Güzel Sanatlar Okulu  geçişli (özgür) sanat eğitimi sunan ve bu alanda diploma veren özel bir okuldur. Bu diploma uluslararası seviyede sağlam temelleri olan sanat alanındaki çalışmalara dayanmaktadır.

Eğitimimizin Temeli

Eğitimimizin temelinde  kendi belirleyeceğiniz ana çalışma alanı ve bunu destekleyen ilgili sınıf-atölye bulunmaktadır.  Esas olan sanatsal çalışma  kuramsal dersler, ekskürsiyonlar, workshoplar, sergiler ve konferanslarla pekiştirilmektedir.  Eğitimimizde en çok önem verdiğimiz noktalardan birisi de öğrencilerimizle birebir ilgilenmek ve onların kendi başlarına, bağımsız bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak ve bu yetilerini geliştirebilmelerini desteklemektir.

Okulumuzda bir sene icerisinde yaklaşık 200 öğrenci ve 40 eğitmen bir öğrenim yılını oluşturmaktadırlar. Bir öğrenim yılı 2 sömestri ve 15 haftayı içermektedir. Her sene yaklaşık olarak 30 öğrencimiz jüri önünde düzenlenen sınavla mezuniyete ilk adımlarını atmaktadırlar.  Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize resmi olarak sanatçı ünvanı verilirek mezuniyetleri gerçekleştirilir.

Hazırlık Sınıfı (Birinci Eğitim Yılı)

Birinci dönemde öğrencilerimiz girmek istedikleri bölümün dışındaki diğer atölyelerde de çalışmaktadırlar. Böylece 5 haftalık dönemlerde öğrenciler diğer atölyelerde de projeler oluşturma imkanı bulurlar. Aynı zamanda bu 5 haftalık dönemlerde diğer bölümlerin işleyişleri, eğitimcilerini ve üst dönemden öğrencileri de tanıyarak, iletişim kurarlar. Böyle bir hazırlık dönemiyle öğrenciler, ilerde seçecekleri bölümü veya seçebilecekleri, yapabilecekleri başka bölümleri de tanıma imkanı bulmuş olurlar.  Disiplinler arası bir çalışma imkanı sunan birinci dönemde, öğrencilerimiz ilerdeki sanat hayatlarında hangi dalların kendileri için önemli ve uygun olabileceiğiyle ilgili ilk bilgileri edinirler. Bölüm seçmeyle ilgili nihai karar birinci dönemin sonunda verilmektedir. İkinci sömestr , seçilen ana alanda yapılan yoğun çalışmalar ve sene sonunda yapılacak olan sınava hazırlıkla geçmektedir. Sene sonundaki bu geçiş sınavına katılabilmek için öğrencilerimizin sene içindeki sınavlarından geçmeleri ve hazırlık senesinde tamamlamış oldukları projelerini de teslim etmeleri gerekir.

Ortak Konulu (Transversal ) Eğitim

İkinci sene başlayan bu eğitim döneminde amaç seçilen anadaldaki bilgi ve becerileri geliştirip ilgili konuda uzmanlaşmaktır. Okulumuzda sunulan 10 atölyede (heykel, çizgi roman, animasyon ve deneysel film, grafik tasarım, grafik, interdisipliner sınıf, seramik ve ürün tasarımı,resim ve sürece dayalı sanat formları,  tasarım ve mekan sınıfı)  öğrencilerimiz projelerinin kavramsal çerçevesi ve gerçekleştirilme aşamasında eğtim kadrosu tarafından da yeterli desteği alacaklardır.

Atölyeler  bilim, düşünme, transversal ve laboratuvar dersleriyle pekiştirilerek öğrencilerde kuramsal düşünebilme yetisi geliştirilip bunu en iyi şekilde sanatsal, teknik ve sosyal becerilerine aktarabilmeleri sağlanacaktır.

Kabul Koşulları

17 yaşını doldurmuş olmak
Okul harcının yatırılması
Müdüriyetin gerekçe gösterdiği bazı durumlarda istisnalar yaşanabilir.
1.    Eğitim Dönemi „Hazırlık Senesi“ (İki sömestr)

1.Sömestr:  Tüm anadallarda çalışma
2.Sömestr:  Devam edilmek istenen anadalda çalışma
Birinci senenin sonunda jüri huzurunda gerçekleşen geçme sınavı.

2.Eğitim Dönemi „Transversal (ortak konulu) Eğitim“ (6 sömestr)
Seçilen anadalda ve konuda derinleşmek, gelişmek. Çeşitli konuları ve projeleri işlemek.

Bitirme/Mezuniyet

Bitirmeprojesi ve jüri huzurunda gerçekleşen bir sınavla okulumuzun mezuniyet sergisi „exit“e katılım ile mezuniyet gerçekleşmiş olur. (resmi kabul görmüş diploma)

Kayıt ve Kayıt Şartları

17 yaşını doldurmuş herkes Viyana Güzel Sanatlar Okulu’nda okuyabilir. Yurtdışından gelen öğrenciler için yeterli düzeyde Almanca bilgisi, okula başlayabilmeleri için bir gereklidir. Hazırlık sınıfına kaydolabilmek için  resmi bir kimlik (ehliyet-nüfus cüzdanı-pasaport) ile  el yazısıyla hazırlanmış bir özgeçmişin , iki vesikalık fotoğrafla birlikte  sekreterliğe verilmesi yeterlidir. Formalitelerin tamamlanması ve 2 dönemlik okul harcının hesaba aktarılmasından sonra, resmi olarak kayıt tamamlanmış olur.

Okul için gerekli harç tutarı dönem başına 900 Avro’dur.  Birinci ve ikinci dönem harç tutarları, yani hazırlık senesinin harcı, kayıttan sonra 1800 Avro olarak havale edilmelidir. Havalenin okul hesabına ulaşmasından sonra,  kayıt tamamlanmış, öğrencimiz olarak kaydınız oluşturulmuş olur. Okul harçları fiyat artışlarından senelik olarak etkilenirler. (senelik %5lik bir artış )Okulun ilk iki haftasında silinen kayıtlardan %10luk bir servis ücreti alınacaktır.

Banka bilgileri: Raiffeisen Landesbank
Hesap numarası: 5.330.428
Şube no:32000
IBAN: AT70 3200 0000 0533 0428
BIC: RLNWATWW

DİKKAT! Okulumuzun hazırlık sınıfına her sene 110 kişi alınmaktadır. Kontenjan aşımından ötürü alınmama sorunu yaşamamak için  erken kayıt olunması tarafımızca tavsiye edilir.
Okula başlangıç sadece güz döneminde mümkündür.

İletişim:
Wiener Kunstschule
Nobilegasse 23, 1150 Wien
Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Tel. +43/676/533 70 27

wiener@kunstschule.or.at
www.kunstschule.or.at